API ile CRM uygulamanızda kayıtlı siparişler nasıl çekilir?

CRM uygulamanızda kayıtlı bulunan siparişleri API ile nasıl çekebileceğinize dair örnek kod betikleri aşağıda gösterilmiştir.


PHP örneği


//startDate : Başlangıç tarihi
//endDate : Bitiş tarihi
//orderStatus : Sipariş durumu
$url = "https://crm-adresiniz.com/getOrders/?startDate=2022-12-01&endDate=2022-12-07&orderStatus=11";

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$headers = array(
   "Api-Key: API_ANAHTARINIZ",
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
//for debug only!
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

$resp = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
var_dump($resp);

Python örneği


		import requests
from requests.structures import CaseInsensitiveDict

url = "https://crm-adresiniz.com/getOrders/?startDate=2022-12-01&endDate=2022-12-07&orderStatus=11"

headers = CaseInsensitiveDict()
headers["Api-Key"] = "API_ANAHTARINIZ"


resp = requests.get(url, headers=headers)

print(resp.status_code)
	

C# .net örneği


var url = "https://crm-adresiniz.com/getOrders/?startDate=2022-12-01&endDate=2022-12-07&orderStatus=11";

var httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

httpRequest.Headers["Api-Key"] = "API_ANAHTARINIZ";


var httpResponse = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
   var result = streamReader.ReadToEnd();
}

Console.WriteLine(httpResponse.StatusCode);
	

** Başlangıç ve bitiş tarihi set edilmemesi durumunda o günün siparişleri filtrelenir.

** Sipariş durumu parametresi set edilmez ise bu filtre yok sayılır, tüm sipariş durumları döndürülür.

Son güncelleme : 06.04.2023

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Thanks for your feedback!

Çerezleri kullanıyoruz

Sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.

Kabul Et ve Devam Et

Daha fazlasını öğrenmeniz mi gerekiyor? Gizlilil Politikası – ve – KVKK ve Çerezler