API ile nasıl sipariş gönderebilirim?

CRM Uygulamanız gelişmiş bir RestFul api özelliği ile birlikte gelir.  Aşağıda CRM uygulamanıza API aracılığı ile nasıl sipariş oluşturabileceğinizi anlatan hazır kod betikleri paylaşılmıştır.


PHP ile sipariş oluşturma örneği


$url = "https://crm-adresiniz.com/addOrder/";

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$headers = array(
  "Api-Key: API_ANAHTARI",
  "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded",
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

$data = 'name_surname=demo demo&phone=0123456789&[email protected]&street=Karslı ahmet cd. adem sk. no 696&state=Ataşehir&city=İstanbul&zip=3475"&country=TR&prodID=1&Quantity=1&paymodID=1&campaginID=1&siteID=1&notes=s&ipaddr=122.333.22.22&orderStatus=1';

curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); //for debug only! curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); var_dump($resp);

c# ile sipariş oluşturma örneği


var url = "https://crm-adresiniz.com/addOrder/";

var httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
httpRequest.Method = "POST";

httpRequest.Headers["Api-Key"] = "API_ANAHTARI";
httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

var data = "name_surname=demo demo&phone=0123456789&[email protected]&street=Karslı ahmet cd. adem sk. no 696&state=Ataşehir&city=İstanbul&zip=3475"&country=TR&prodID=1&Quantity=1&paymodID=1&campaginID=1&siteID=1&notes=s&ipaddr=122.333.22.22&orderStatus=1";

using (var streamWriter = new StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream()))
{
  streamWriter.Write(data);
}

var httpResponse = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
  var result = streamReader.ReadToEnd();
}

Console.WriteLine(httpResponse.StatusCode);

Python ile sipariş oluşturma örneği


import requests
from requests.structures import CaseInsensitiveDict

url = "https://crm-adresiniz.com/addOrder/"

headers = CaseInsensitiveDict()
headers["Api-Key"] = "API_ANAHTARI"
headers["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"

data = 'name_surname=demo demo&phone=0123456789&[email protected]&street=Karslı ahmet cd. adem sk. no 696&state=Ataşehir&city=İstanbul&zip=3475"&country=TR&prodID=1&Quantity=1&paymodID=1&campaginID=1&siteID=1&notes=s&ipaddr=122.333.22.22&orderStatus=1'

resp = requests.post(url, headers=headers, data=data)

print(resp.status_code)

Node.js ile sipariş oluşturma örneği


const http = require("https");

const url = 'https://crm-adresiniz.com/addOrder/';

const options = {
  method: 'POST',
  'Api-Key': 'API_ANAHTARI',
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
};

const data = 'name_surname=demo demo&phone=0123456789&[email protected]&street=Karslı ahmet cd. adem sk. no 696&state=Ataşehir&city=İstanbul&zip=3475"&country=TR&prodID=1&Quantity=1&paymodID=1&campaginID=1&siteID=1&notes=s&ipaddr=122.333.22.22&orderStatus=1';

let result = '';
const req = http.request(url, options, (res) => {
  console.log(res.statusCode);

  res.setEncoding('utf8');
  res.on('data', (chunk) => {
    result += chunk;
  });

  res.on('end', () => {
    console.log(result);
  });
});

req.on('error', (e) => {
  console.error(e);
});

req.write(data);
req.end();

API servisi istek sonucu olarak JSON formatında isteğin sonucu içeren bir cevap gönderir.


{
 "status": "success",
 "message": "Order successfully created",
 "orderID": 1570764,
 "dataID": "930"
}

Son güncelleme : 07.04.2023

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Thanks for your feedback!

Çerezleri kullanıyoruz

Sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.

Kabul Et ve Devam Et

Daha fazlasını öğrenmeniz mi gerekiyor? Gizlilil Politikası – ve – KVKK ve Çerezler